Het Urkerland

'Snel meer faciliteiten truckers'

De Bedrijvenkring Urk heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst vorige week in Restaurant Het Achterhuis teruggeblikt op een goed 2018. ,,De meeste bedrijven kijken terug op een prima jaar, en onze Bedrijvenkring groeide naar 245 leden, iets om trots op te zijn'', vond BKU-voorzitter Louwe Kramer. Een punt van zorg was er ook: ,,Het langdurig parkeren van vrachtauto's op het bedrijventerrein is een lastig probleem en de gemeente moet haast maken om voorzieningen te treffen voor deze doelgroep.''

De BKU-voorzitter roemde in zijn toespraak de samenwerking van de bedrijvenkringen in de provincie en de soepele samenwerkingen tussen bedrijfsleven en overheid. ,,Dat is onontbeerlijk, zoals wordt bewezen in de plannenmakerij voor de totstandkoming van de Maritieme Servicehaven. Het Rijk investeert vele miljoenen in onze regio en dat geeft vertrouwen. Wat betreft de nieuwe haven gaat het stapje voor stapje de goede kant uit. Er wordt hard gewerkt om dit project doorgang te laten vinden. Het cluster Urk Maritime speelt er een belangrijke rol in en onze bedrijven zijn in ieder geval klaar voor de buitendijkse haven en alle arbeid die daaruit voortvloeit.''Bloeiende visserijsector


Ook de visserijsector kan tevreden terugkijken, ondanks alle onzekerheden waar deze beroepsgroep mee te kampen heeft. Louwe Kramer: ,,Met de Brexit is één ding zeker voor de toekomst: er is nog niets zeker. Het lijkt er steeds meer op dat wij afstevenen op een harde Brexit of een no-deal en het lijkt mij dat niemand daar beter van wordt. Dat staat nog los van de problemen die vanuit het beleid uit Brussel komen en de steeds meer oprukkende windparken in de Noordzee. De sector moet echt de handen ineen slaan, dat is nu meer dan ooit nodig om onze Noordzeevisserij op de kaart te houden.''Succesvolle evenementen


Louwe Kramer noemde de evenementen als Urk in Wintersferen, Zingen in de Zomer en het Urker Vis Food Festival, 'blijvende toeristentrekkers'. ,,Ook de ginkiestochten zijn nog altijd ongekend populair. De Stichting Urk Promotie zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven. Dit jaar volgt een nieuwe uitdaging: de nieuwbouw van het kantoor van Tourist Info Urk op de haven. Die verhuizing zal de toegankelijkheid voor de toeristen zeker vergroten.'' Ook heeft de BKU hoge verwachtingen van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het Oude Dorp. ,,Dat zal een boost geven aan de uitstraling van de oude dorpskern.'' De BKU-voorzitter vertelde regelmatig overleg te hebben met de gemeente over onderwerpen zoals de netheid van het bedrijventerrein en de overlast van illegale barretjes.