Het Urkerland

Dagverpleging weer van start

De dagverpleging van het ziekenhuis in Lelystad kon vanaf december vorig jaar, na de plotselinge sluiting door het faillissement, weer patiënten welkom heten. Ondanks onzekerheid voor het personeel, nu het ziekenhuis onder het bewind van curatoren draait en per 1 maart wordt overgenomen door het St. Jansdal, laat het team een positief horen.

Bregt Kapitein vertelt namens het personeel van de afdeling Dagverpleging van het Lelystadse ziekenhuis: ,,Met verdriet en pijn zwaaiden we 'onze patiënten' vorig jaar uit, maar in december mochten we de eerste patiënten weer welkom heten. Onder toeziend oog van de curatoren realiseerden we een dagbehandeling. Het was een warm weerzien voor patiënten en personeel. Patiënten waren in een onzekere periode gekomen omdat afspraken te lang op zich lieten wachten en er lang gereisd moest worden naar andere klinieken. Wij zijn blij weer te kunnen werken en zorg te geven. We bouwen nu druk aan de dag- verpleging en de operaties zijn weer van start gegaan.'' Volgens Kapitein is een klein deel van het voormalige personeel weer aan het werk in het Lelystadse ziekenhuis, het is nog onzeker of zij kunnen blijven na 1 maart. ,,We hopen op een mooie samenwerking in de toekomst met het personeel vanuit Harderwijk."