Wilfred Muller van Talma Urk vertelde uit eigen ervaring over professioneel leiderschap. Rechts op de foto Marjet Rutten die vanuit haar deskundigheid op het gebied van industrialisatie in de bouw als debatleider optrad.
Wilfred Muller van Talma Urk vertelde uit eigen ervaring over professioneel leiderschap. Rechts op de foto Marjet Rutten die vanuit haar deskundigheid op het gebied van industrialisatie in de bouw als debatleider optrad.

Bouwend Urk steekt de hoofden bijeen

Zakelijk

Dat er behoefte zou zijn aan een discussieavond over de toekomst van de bouwsector, hadden ze bij de BKU vooraf wel gedacht, maar dat de animo zó groot zou zijn, was een positieve verrassing. Vorige week verzamelden zich tegen de honderd vertegenwoordigers uit alle geledingen van de plaatselijke bouwsector in het Irene om samen na te denken over de grote uitdagingen waar deze sector voor staat. 

Naast bouwend Urk was ook Gemeente Urk breed vertegenwoordigd op deze discussieavond, waarbij het geven van informatie een grote rol speelde. Hein Coenen, die namens de BKU de commissie voor de bouwsector voorzit, vertelt: ,,Verbinden, informeren en inspireren. Dat was het hoofddoel van deze, zeer geslaagde, bijeenkomst. We zijn als bouwsector nooit eerder bij elkaar gaan zitten om te spreken over waar we ons mee bezig houden. Achteraf zeg ik: dat hadden we dus veel eerder moeten doen. Op handen zijnde veranderingen, zoals de wet voor kwaliteitsborging die mogelijk per 1 januari ingaat, kunnen we zien als iets dat alleen maar extra werk oplevert, maar ook aangaan als een kans. Krachten bundelen, consortiums vormen om samen grote projecten op te pakken; dat is een hele positieve ontwikkeling die we op Urk al zien gebeuren. Ook met het oog op de aanbesteding van de nieuwe Zeeheldenwijk. Wat er van bouwend Urk in de toekomst wordt gevraagd, ziet er anders uit door onder andere veranderende wetgeving, innovaties en automatisering. Dat zijn zaken waar over nagedacht moet worden. Niet om te zeggen dat je moet veranderen omdat je anders kapot gaat als bedrijf, er blijft ruimte om je eigenheid te waarborgen. Onderschat niet wat er buiten Urk gaande is.’’ 

Lees het hele artikel in Het Urkerland van 2 juni.