Afbeelding

Meer duidelijkheid over Port of Urk volgt in oktober

Zakelijk

De door de gemeente toegezegde bijeenkomst over het bedrijventerrein Port of Urk vindt plaats in oktober. Dan volgt ook meer informatie over de nieuwe procedure voor aankoop van bedrijfsgrond.

De gemeenteraad stelde onlangs de nota gronduitgifte voor bedrijfslocaties vast. ,,We kunnen de kavels niet zomaar meer een-op-een direct aan een partij verkopen. Als meerdere partijen geïnteresseerd zijn in dezelfde kavel, moeten zij een gelijke kans krijgen. Er komt daarom per kavel een selectieproces waarbij elke partij volgens dezelfde regels en voorwaarden beoordeeld wordt. Met als doel dat het juiste bedrijf op de juiste plek landt.’’ Dit wordt vastgelegd in een uitgifteprotocol en daarmee gaat de gemeente na de zomer aan de slag.