Het Urkerland
Op deze plek zal bedrijventerrein Port of Urk verrijzen.
0

Jeugdhonken mogen ook in Port of Urk

Volgens het huidige beleid kan de gemeente niet voorkomen dat ook op het toekomstige bedrijventerrein Port of Urk jeugdhonken komen.

Wethouder Nathanaël Middelkoop legde tijdens de commissievergadering uit dat het niet wenselijk is om in het bestemmingsplan vast te leggen dat jeugdhonken uitgesloten zijn. Het geldende jeugdhonkenbeleid van Urk is namelijk van toepassing op alle bedrijventerreinen. Het bestemmingsplan zou vertraging kunnen oplopen als daarin toch een uitzondering wordt opgenomen. Dat is een schrikbeeld omdat Urker bedrijven schreeuwen om grond. Middelkoop verwacht dat begin 2023 gestart kan worden met bouwen in het gebied tussen de Domineesweg en Zuiderdermeerdijk. Onder andere de BKU had gevraagd de jeugdhonken te weren.

 

55% bebouwing?

Frans Lucas Brouwer (HvU) zette vraagtekens bij het uitgangspunt om 'slechts' 55 procent van Port of Urk te laten bebouwen. Op bestaande terreinen is dat 70 procent. Volgens Brouwer is de grond te hard nodig om het gebied ruim op te kunnen zetten.

De wethouder legde uit dat de gemeente wil leren van fouten. Op bestaande terreinen bestaan problemen met laden en lossen en parkeren bij bedrijven. Als dat niet op eigen terrein gebeurt, leidt het tot verkeershinder en gevaarlijke situaties. Daarom moeten bedrijfskavels in Port of Urk ruimer opgezet worden. Ook is extra ruimte nodig voor waterberging, in verband met klimaatverandering. In specifieke gevallen kan wel afgeweken worden van de 55%-norm.