Het Urkerland

Nieuwe afspraken sociale woningbouw

Jaarlijks maken Patrimonium, gemeente Urk en huurdersvereniging De Bult afspraken over de invulling van sociale huisvesting voor het komende jaar. Afgelopen woensdag werd het nieuwe contract ondertekend.

De huurdervereniging De Bult heeft bij het maken van de afspraken de taak om de belangen van de huurders te waarborgen. Samen met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de omvang en groei van het aantal sociale huurwoningen op Urk. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over doelgroepenbeleid, de wijze van woonruimteverdeling en het huurbeleid. De komende jaren zal ook gezamenlijk gewerkt worden naar een duurzame woningvoorraad voor heel Urk. ,,Op de lange termijn werkt dit uit in het gasloos maken van alle woningen. Samen met de vertegenwoordigers van huurders en de gemeente Urk kijken we naar de mogelijkheden hiervoor'', laat Johan Oosterhoff van Patrimonium weten.