Afbeelding

Een gedegen begroting tot ‘ravijnjaar 2026’

Politiek

Een gedegen gemeentelijke begroting ligt er op tafel, daar was de politiek het in hoofdlijnen over eens. Althans: voor de komende jaren. Vanaf 2026 is de begroting niet sluitend te krijgen. Het Rijk wil bezuinigen op het gemeentefonds. Wethouder Nathanaël Middelkoop noemde 2026 vanwege de rode cijfers het ‘ravijnjaar’, maar: ,,We zijn volop met het ministerie in gesprek.’’

Veel vragen werden er woensdagavond tijdens de commissie gesteld over geplande investeringen (kloppen de bedragen straks nog wel met de werkelijkheid, gezien de inflatie en andere gestegen kosten?), de gemeentelijke reserves (zijn die wel voldoende?) en afschrijvingstermijnen (is 50 jaar realistisch?). Geert Post (SGP) wilde weten wat de provincie - als toezichthouder - van de gemeentelijke begroting vindt. Volgens wethouder Nathanaël Middelkoop heeft de provincie aangegeven vooral naar het jaar 2023 te kijken. ,,Ze rekenen niet af op het meerjarenperspectief. De provincie herkent en erkent de moeilijkheid: geen taken zonder knaken.’’

Lees het hele artikel in Het Urkerland van 27 oktober.