Afbeelding

Randweg Urk, de plannen liggen er

Politiek

De provincie Flevoland start de planologische procedure voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg rond Urk. De eerste plannen liggen vanaf nu ter inzage.

De provincie Flevoland werkt samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder de komende jaren de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg verder uit. ,,Waar de weg precies komt te liggen, moet nog worden bepaald. Op basis van onderzoeken in 2021 is een voorkeursalternatief aan de oostzijde van Urk vastgesteld door de provincie en de betrokken gemeenten. De komende periode wordt het voorkeursalternatief verder onderzocht’’, aldus een woordvoerder van de provincie. Vanaf 15 juni liggen de plannen ter inzage via flevoland.nl/loket/ter-inzage. ,,Er moet nog veel gebeuren voordat de nieuwe ontsluitingsweg aan kan worden gelegd in 2027/2028. We vinden het belangrijk dat belanghebbenden betrokken worden.’’