Afbeelding

Veel vragen over volgelopen stroomnet

Politiek

Het volgelopen stroomnet zorgt ervoor dat inwoners die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen hier niet maximaal van kunnen profiteren. De CDA-fractie stelt daar schriftelijke vragen over aan het college. ,,Deze situatie is beslist niet te rijmen met de duurzaamheidsdoelstellingen die door de overheid steeds aan onze burgers zijn voorgehouden.’’

Hans Crebas (CDA): ,,Onze fractie krijgt signalen van inwoners dat hun zonnepanelen worden afgeschakeld op zonnige dagen doordat het stroomnet capaciteitsproblemen heeft en de toe- en teruglevering niet aankan.’’ In het kader van de energietransitie heeft de overheid burgers gestimuleerd om minder gas te gebruiken en hun energiegebruik te elektrificeren door het plaatsen van warmtepompen en zonnepanelen in hun woning. De grillige gasmarkt heeft die omschakeling sterk bevorderd, zo wordt betoogd. ,,Ook op Urk hebben veel inwoners duizenden zo niet tienduizenden euro’s hierin geïnvesteerd, in de verwachting deze bedragen binnen enkele jaren terug te kunnen verdienen door energiebesparing en het terug leveren van teveel opgewekte energie. Helaas komen deze inwoners van een koude kermis thuis.’’ De CDA-fractie wil dat ‘de gemeente een actieve rol pakt in de communicatie en bewustwording richting inwoners van de geschetste problematiek rondom de capaciteit van het stroomnet op Urk, en zich naar vermogen inzet voor de oplossing ervan’.