Een opblaassporthal moet uitkomst bieden.
Een opblaassporthal moet uitkomst bieden.

Gemeente zoekt naar extra sporthalmeters

Politiek

De gemeente is naarstig op zoek naar extra sporthalmeters. Om aan de eis vanuit de overheid te kunnen voldoen om basisschoolleerlingen vanaf volgend schooljaar twee gymuren per week te garanderen, zijn extra zalen nodig. Wachten op de sporthal in de Zeeheldenwijk duurt bij nader inzien te lang. Daarom ligt het idee op tafel om een tijdelijke opblaasbare hal te plaatsen naast de Harmpje Visserschool in de Oranjewijk en is een grondige verbouwing van de gymzaal aan de Noord nodig.

Kon dit probleem niet eerder worden voorzien en aangepakt worden? Dat was de vraag die in de commissievergadering het meest werd gesteld. ,,Dat een verdubbeling van het aantal verplichte gymuren eraan kwam, was in 2020 al aangekondigd. Waarom wordt er nu pas op ingespeeld?’’, vroeg Geert Meun (SGP). Ook zagen verschillende partijen er meer heil in om het geld dat nu geïnvesteerd moet worden in een noodoplossing, te gebruiken voor een grotere sporthal in de Zeeheldenwijk. Aldus wethouder Nathanaël Middelkoop heeft het plan om een gymzaal op de huidige locatie van Kinderboerderij De Stekplek te realiseren, vertraging opgelopen. Ook de sporthal in de Zeeheldenwijk wordt pas in 2025/2026 gebouwd. ,,Eerder in dit traject voorzagen we geen problemen, maar toen bleek dat het niet meer haalbaar was, zijn we op zoek gegaan naar een second best. We hebben ook te maken met loopafstand vanaf school, vandaar dat we hebben gekozen voor een locatie naast de bassischool.’’ De opmerking van Hendrik Hakvoort (GB) dat de opblaashal een ‘spuuglelijk ding is’, liet de wethouder liggen. ,,Dat laat ik even voor wat het is. Gelukkig is het maar tijdelijk.’’

Lees het hele artikel in Het Urkerland van 15 juni.