Afbeelding

Groen licht voor buitendijkse haven

Politiek

De bouw van de buitendijkse haven is een stap dichterbij gekomen. Aldus een woordvoerder van de provincie kan er ‘kort na de zomer’ gestart worden met de aanbesteding. Provinciale Staten stemde vorige week in met een verruiming van het investeringskrediet. Eerder deze maand besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de 2 miljoen euro extra die gevraagd was door de provincie. 

Wethouder Nathanaël Middelkoop reageert verheugd: ,,Ik ben blij dat we hierin gezamenlijk met de provincie optrekken en zo ver gekomen zijn. Dit onderstreept dat we samen het belang zien van de komst van de MSNF (Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, red.) voor heel Flevoland. Deze investeringsimpuls geeft een verdere invulling aan de maritieme ambities van Flevoland en de wens om als Urk een regionale maritieme hotspot te worden in Nederland.’’ 

Provinciale Staten besloot vorige week het investeringskrediet voor de haven te verhogen en daarmee is er voldoende budget om het plan ook daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend; dat wordt tot na een succesvol verlopen aanbestedingsprocedure geheim gehouden. Aldus een woordvoerder van de provincie worden ‘kort na de zomer de benodigde contracten met zowel de ondernemers als het Rijk en het Waterschap ondertekend en daarna kan de aanbesteding gestart worden’.