Afbeelding

Vragen gesteld over herbestrating Rotholm

Politiek

De fractie van Krachtig Urk heeft vragen gesteld aan het college van B en W over de herbestrating van de Rotholm.

Volgens de fractie heeft de gemeente Urk in 2015 veel geld uitgegeven aan de herinrichting van onder andere de Rotholm, waardoor de omwonenden en passanten sindsdien wateroverlast hebben bij vrijwel iedere regenbui. ,,Nu, in 2023, moet er opnieuw veel geld worden besteed aan het verhelpen van deze wateroverlast. Krachtig Urk vraagt zich af welke instantie verantwoordelijk is voor de fouten die bij de herinrichting van 2015 zijn gemaakt: is er sprake van een door de gemeente gemaakt verkeerd bestek, of heeft de aannemer fouten gemaakt bij de uitvoering? Als dat laatste het geval is, kan de gemeente deze aannemer aansprakelijk stellen voor de financiële schade waar de gemeente nu voor opdraait?”

De fractie van Krachtig Urk vraagt om duidelijkheid. ,,Zo kunnen in de toekomst deze problemen en dure uitgaven voorkomen worden.”