Afbeelding

Raad blij met begroting; gemeente kan vooruit

Politiek

Een solide begroting neerleggen in roerige tijden. Het is de gemeente gelukt en vorige week tijdens de raadsvergadering werden er lovende woorden over gesproken. Hans Crebas (CDA) verwoordde het zo: ,,Er wordt een behoedzame en zorgvuldige financiële koers gevaren en daardoor is het in ieder geval tot 2025 solide.’’ De partijen gingen unaniem akkoord. Die unanimiteit was er niet voor het amendement dat bij het stuk werd toegevoegd. Daarin wordt ruimte gemaakt voor een extra boa; Hart voor Urk en Krachtig Urk stemden daar tegen. 

Meindert Bakker (ChristenUnie) was lovend over de begroting in een oogopslag - die is verderop in deze krant te vinden - en vroeg of dat document in het vervolg ook aan de raadsleden verstrekt kon worden. Ook zei hij blij te zijn dat er opnieuw naar een mogelijk fietspad langs de Vormtweg wordt gekeken. ,,En houd daarbij ook onze motie voor een verhard fietspad door het Urkerbos in het oog.’’ Jacob de Borst benadrukte dat bij het maken van een visie voor wonen en werken het best vooraf het net van ‘welke kant wil de raad op met deze zaken’ opgehaald kan worden. ,,Dan zeggen we straks: ziedaar, het is ons plan.’’ En wilde weten of bij alle plannenmakerij de eigen Urker demografische ontwikkeling goed in beeld is: ,,We zijn nu eenmaal niet doorsnee.’’

Wethouder Nathanaël Middelkoop benadrukte dat ondanks de ruimte op Port of Urk en in de Zeeheldenwijk voor nu en de nabije toekomst, juist met het oog op de demografie al verder wordt gekeken. ,,We denken vooruit over de groei van Urk en willen dat ook samen met onze buren oppakken. We willen daar volgend jaar stappen in zetten. Op een verantwoorde manier. Zowel voor de grondexploitatie als het aantal woningen hebben we een langjarig beeld. Denk bijvoorbeeld ook aan onderwijshuisvesting en leerlingprognoses, deze liggen weer zo goed als klaar. Dat vormt onze databasis.

Bij de begroting werd een amendement gehecht waarmee het aantal boa’s groeit van 1 naar 2. In totaal komt er op het gebied van handhaving daarmee ruimte voor 2 handhavingsjuristen, 3 toezichthouders en 2 boa’s. Nodig om de handhaving in goede banen te kunnen leiden, vindt het grootste deel van de gemeenteraad (met uitzondering van Krachtig Urk en Hart voor Urk) én het college. Wethouder Middelkoop: ,,We ondersteunen dit amendement van harte.’’

Volgens Hans Crebas (CDA) was de eerste ‘trigger’ voor het kijken naar meer handhavingsmogelijkheden, het parkeren in het Oude Dorp. ,,De handhaving daar liep totaal niet meer, blijkbaar door een gebrek aan mensen. Verder krijgen we klachten te horen over scooterterreur en hardrijders door het Oude Dorp en dan nog loslopende honden. Dat is wat de concrete aanleiding was om te gaan kijken of er niet wat meer mogelijk is.’’

Hendrik Wakker (PVV) stemde mee met het amendement, al had hij wel een opmerking: ,,We zijn niet zo fan van een boa als ordehandhaver. Dat is toch een beetje een vervanger van de wijkagent. Maar we zijn hiermee wel minder afhankelijk van externe inhuur en wij horen ook dat er met regelmaat niet gehandhaafd wordt, waar dat wel wenselijk is.’’ 

Frans Lucas Brouwer (HvU) ging er fel in: ,,Het mag wat kosten, die paar loslopende honden. Hoe zien we dat voor ons? En wij horen van ondernemers die bekeuring op bekeuring krijgen. En vele kerkgangers die bekeurd worden. Welke kant willen we op met zijn allen? Hier is toch helemaal geen draagvlak voor. Externe inhuur, die kun je nog eens een weekje vrijgeven. Een eigen boa niet. Ze zijn er voor veiligheid maar niet voor onnodige controledruk. Hoe kun je met een dergelijk financieel plaatje zo met geld gooien. We zijn al tien jaar bezig voor een verhard fietspad, en dat kan nooit, en dit wordt meteen gegeven. We doen een ultieme poging om uit naam van diezelfde burger dit niet te doen.’’