Afbeelding

‘Carpoolen naar Den Haag’

Politiek

Twee plaatsgenoten doen vandaag mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nathanaël Middelkoop staat op nummer 4 bij de SGP, Andrea van Veen op plek 21 van de BBB.

Andrea van Veen-van den Berg (BBB)

Leeftijd: 39 jaar

Getrouwd: met Rense van Veen en moeder van drie jongens, ik ben een dochter van Jauwk van den Berg en Ria Ras. 

Werkzaam: bij Brouwers Mannenmode, Statenlid voor BBB in de Provinciale Staten van Flevoland.

Waarom ben je politiek actief?

Vorig jaar zomer stond Nederland in brand vanwege de boerenprotesten. Mijn broers zijn, net als velen van onze familie, visserman. Zij konden niet met hun kotter de weg op maar net als de boeren zijn ook zij al jaren de dupe van het falend beleid van de Nederlandse regering. In BBB zag ik een partij die daadwerkelijk het verschil kan maken. Ik heb me gemeld om te helpen richting de provinciale verkiezingen van afgelopen voorjaar.

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s?

Speerpunt is de visserij. Ik vind dat de sector een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer verdient vanuit de praktijk en die weet en ervaren heeft hoe er de afgelopen jaren met de sector is omgegaan. Ik ben dankbaar dat de BBB mij de kans geeft dat te doen. Ook wil ik me graag inzetten voor de zorg in Nederland. Zoals wij bij BBB zeggen: meer handen aan het bed en minder op het toetsenbord. We moeten weer terug naar een zorgsysteem waarin de aandacht voor de patiënt en cliënt is.

Wat verwacht je van de uitslag?

Net als bij de Provinciale Statenverkiezingen denk ik dat wij worden onderschat in de peilingen. Ook zijn wij, volgens verschillende onderzoeken, bij veel kiezers één van de twee partijen waartussen zij nog twijfelen. Ik vertrouw erop dat de kiezer in het hokje voor een nieuwe koers voor Nederland kiest en beseft dat dat met BBB mogelijk is. Zeker vanwege het feit dat wij in alle provincies de grootste partij zijn en ook in de Eerste Kamer de grootste fractie hebben. Ik reken zeker op 15+ zetels.

Hoe groot schat jij de kans in dat je in de Tweede Kamer komt?

Dat zal eraan liggen of BBB mee regeert. Als dat zo mag zijn en er stromen mensen door naar de post van minister of staatssecretaris, dan komt een Kamerlidmaatschap voor mij zeker in de buurt. Wie weet, kunnen Nathanaël in ik eerdaags carpoolen. Laten we het hopen!

Ik zou de kiezers nog graag willen meegeven dat deze verkiezingen echt verandering kunnen brengen voor Nederland. Wat je ook stemt, gá stemmen. Dat is nu misschien wel belangrijker dan ooit!


Nathanaël Middelkoop (SGP)

Leeftijd: 30 jaar

Getrouwd met ‘de Willemijn’ (de Munnik, red.)

Werkt sinds drie jaar als wethouder (economie, visserij, onderwijs, Zeeheldenwijk, Port of Urk en financiën).

Waarom ben je politiek actief?

De overheid heeft zichzelf de afgelopen jaren als een soort superheld opgeworpen en de samenleving is steeds meer van die overheid gaan verwachten. Het initiatief moet terug de samenleving in en er moet ruimte zijn om te ondernemen of zorg te verlenen in plaats van het bijhouden van een papierwinkel. Het motiveert mij om de kloof tussen samenleving en overheid te verkleinen. Ruimte te bieden aan de kracht van de samenleving. 

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s?

Dat (ongeboren) leven en ouderdom weer gewaardeerd en beschermd worden. Maar ook het leven van jongeren en volwassenen die te kampen hebben met eenzaamheid. De overheid moet een schild voor de zwakken zijn. Geef gezinnen zelf de ruimte hoe zij werk en zorg willen verdelen. Meer geld voor defensie en politie. Bestrijding van antisemitisme en pal staan voor Israël. Persoonlijk wil ik mij daarnaast graag inzetten voor onze visserij en maritieme sector. Bij de SGP krijg je een helder Bijbels geluid en een partij waar je van op aan kant, ook in tijden dat het politiek nogal onstuimig is. 

Wat verwacht je van de uitslag?

Op Urk reken ik erop dat ruim meer dan de helft SGP zal stemmen. 

Hoe groot schat jij de kans in dat je in de Tweede Kamer komt?

De SGP heeft nog nooit meer dan drie zetels gehaald, maar het gevoel is wel dat als het ooit een keer kansrijk is om een vierde zetel te halen dat nu het geval is. Ik houd er serieus rekening mee dat ik van baan moet wisselen en heb daar persoonlijk zeker zin in. Tegelijkertijd heb ik het gevoel op Urk nog niet klaar te zijn. Dus als het bij drie zetels blijft zit Urk nog eventjes met mij opgescheept als wethouder en zal ik mij met evenveel plezier en energie vanuit die rol met landelijk beleid bemoeien.

Andrea van Veen-van den Berg (BBB)
Nathanaël Middelkoop (SGP)