Afbeelding

Oude Dorp in eerste plaats van bewoners

Politiek

De vier inloopbijeenkomsten voor Oude Dorp-bewoners zijn, aldus wethouder Willem Foppen, goed bezocht. De visie voor het gebied werd bovendien van het nodige commentaar voorzien. Woensdagavond mocht ook de commissie zich over dit stuk buigen. Hoofdmoot: het Oude Dorp moet op de eerste plaats leefbaar zijn voor de bewoners. En, tegelijk: het Oude Dorp is van ons allemaal. 

Niet alleen goed leefbaar voor de bewoners, maar óók werkbaar voor ondernemers, een fijn (recreatie/winkel)gebied voor Urkers en toeristen en een plek waar evenementen gehouden kunnen worden. De gemeente wil vooral bij de eerste twee groepen voldoende draagvlak creëren en daarom wordt breed ingezet op kunnen meepraten. Winkeliers doen dat via BIZ Oud Urk en voor bewoners is er naast de gehouden inloopavonden, ook verderop in de plannenmakerij nog ruimte om advies te geven. Ook voor de commissiepartijen staat leefbaarheid buiten kijf en het autoluw maken van het gebied kan op brede steun rekenen. Marjanne Foppen (CDA) verwoordde het zo: ,,We dragen samen verantwoordelijkheid voor dit dynamische gebied. Het mag in geen geval een spookdorp worden, dat alleen leuk is voor de toerist.’’ Volgens wethouder Willem Foppen was er tijdens de inloopbijeenkomsten veel te doen geweest over evenementen en het drukke verkeer. ,,Dat zet de leefbaarheid onder druk.’’ Over hóe knelpunten opgelost moeten worden, wordt in de tweede fase van de plannenmakerij besloten en ook daar mogen bewoners ‘adviserend bij meedenken’.