Afbeelding

Wonen 2.0 moet uitkomst bieden

Politiek

Het was Hart voor Urk dat donderdag de knuppel in het hoenderhok wierp: hoe wordt de woningnood opgelost? ,,De nood is hoog en het aantal statushouders en hun verplichte opvang stijgt.’’ Wethouder Willem Foppen trok het onderwerp breder: ,,We willen voldoende woonruimte voor iedereen, ook voor het stuwmeer aan jongeren dat noodgedwongen nog thuiswoont.’’ Volgens wethouder Foppen wordt het volgende maand duidelijker: ,,Dan vragen we uw mening over programma Wonen 2.0.’’

Het niet kunnen voldoen aan de verplichting statushouders te huisvesten heeft een-op-een te maken met het gebrek aan sociale huur. ,,Er zijn simpelweg te weinig woningen vrij. Er is een enorme wachtlijst en de provincie is redelijk coulant omdat ze weten van de problemen die we hebben. Feit is dat bij Patrimonium een lijst is van 500 personen die een woning zoeken, de statushouders zijn daarvan maar een klein onderdeel. Bij het programma Wonen 2.0, dat we in de volgende vergadering opiniërend aan u voorleggen, gaat het om voldoende woonruimte voor iedereen. Dit programma wonen is voor de langere termijn, om het structureel op een goede manier op te lossen. We hebben inmiddels een stuwmeer aan jongeren die thuis wonen en tegen de dertig jaar lopen. Daar moeten we aan werken en daar willen we graag over horen hoe de gemeenteraad erover denkt.’’ Frans Lucas Brouwer (HvU) voegde daar nog bij de problematiek van het huisvesten van arbeidsmigranten. ,,Dat zijn nog eens duizend mensen. Is Patrimonium overigens verplicht om woningen en voorrang te verlenen aan statushouders?’’ Volgens wethouder Foppen is het dossier huisvesting arbeidsmigranten ‘een separaat’ plan en of er een verplichting is bij Patrimonium wist hij niet. ,,De verplichting ligt bij de gemeente, en daarbij gaan we dan natuurlijk in overleg met de woonstichting.’’