Afbeelding

Reformatieavond is op 31 oktober in de Bethelkerk

Religie

Ook dit jaar zal er op Urk een Reformatieavond worden belegd. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 oktober in de Bethelkerk en de aanvang is om 19.45 uur.

In het herdenkingsjaar van de Kerkhervorming in 2017 besloten ds. H. Korving, ds. E.J. Terpstra en M. Bogerd een Reformatieavond te beleggen. ,,De belangstelling was die avond groot en velen verzochten ons om hiermee door te gaan”, licht ds. Korving van het plaatselijke comité toe. ,,Met name het Urkbrede karakter sprak en spreekt de bezoekers aan.”

Grote wonder Reformatie

Comitélid ds. A.C. Kelemen benadrukt dat het goed is om ieder jaar het grote werk van de Reformatie te herdenken. ,,Voor Luther was het een wonder dat het licht van het Evangelie voor hem opging. Ook nu nog mag dat licht schijnen. Het grote wonder van de Reformatie zal ook dit jaar centraal staan in de lezing.”

De opening van de Reformatieherdenking op dinsdag 31 oktober geschiedt door de plaatselijke predikant ds. M. Krooneman en de sluiting door de plaatselijke predikant ds. M. van Reenen. De lezing verzorgt ds. H.C. Bezemer, christelijk gereformeerde predikant uit Culemborg. Het plaatselijk Hervormingscomité hoopt dat weer vele inwoners, jong en oud, op 31 oktober aanwezig zullen zijn in de Bethelkerk.