Het Urkerland

Magazine Harmpje Visserschool verschijnt

De Harmpje Visserschool in de Oranjewijk werd in augustus geopend. Het is niet alleen het nieuwste en grootste schoolgebouw voor basisonderwijs op Urk, maar het is ook een bijzonder project. Voldoende aanleiding om een mooi magazine te maken. Daarin is bijvoorbeeld te lezen over TOS-leerlingen, kinderen met taalontwikkelings-en spraakproblemen, die op de Harmpje Visserschool onderwijs kunnen genieten. Verder wordt uiteengezet wie Harmpje Visser, de naamgeefster, was. Er komt ook een aantal leerlingen aan het woord. Kortom, een lezenswaardig magazine met boeiende onderwerpen. Het magazine is door GBU gemaakt, in samenwerking met de directie van de school, de hoofdaannemer en verschillende andere bedrijven. Directeur Henk Blankestijn nam donderdagochtend de eerste exemplaren in ontvangst. Het blad wordt samen met Het Urkerland bezorgd.


Juffrouw Hilda Korten kreeg de eer om het lint door te knippen en de school zo officieel te openen.
0

Harmpje Visserschool officieel geopend

Voor het personeel, de leerlingen en de ouders van de Harmpje Visserschool was het maandag feest, maar daar had het weer geen boodschap aan. Het regende flink ’s morgens waardoor de optocht – na de jaaropening in De Ark – naar de nieuwe school in de Oranjewijk niet plaatsvond onder de meest ideale omstandigheden. Toch mocht dit de pret niet drukken en zorgden de vele paraplu's zelfs voor een kleurrijke stoet. Juffrouw Hilda Korten kreeg de eer om het lint door te knippen en de school zo officieel te openen.


0

Harmpje Visserschool (bijna) klaar voor nieuw schooljaar

De Harmpje Visserschool is klaar voor het nieuwe schooljaar. De leerlingen worden aanstaande maandag om kwart voor negen in De Ark aan de Vlechttuinen verwacht voor de jaaropening, waarna het in optocht richting de nieuwe school aan de Clausstraat gaat. ,,Daarna hijsen we de schoolvlag en mag iemand uit het docententeam de deur ontsluiten’’, vertelt schooldirecteur Henk Blankestijn. ,,We zijn er klaar voor: het meubilair staat. Alle groepen zijn ingericht. Een deel van het schoolplein is klaar, en de toestellen daarvoor verwachten we in de eerste week van september.”


0

Meubilair Harmpje Visserschool naar Ghana

Broers Lub en Riekelt Loosman zetten zich al jaren in voor scholen in  Ghana in West-Afrika. Zodoende kwamen ze in contact met de Harmpje Visserschool over het  overtallige meubilair nu de school verhuist naar het nieuwe onderkomen in de Oranjewijk. De afspraken waren vlot gemaakt en vorige week werd met behulp van diverse vrijwilligers -‘waarvoor hartelijk dank!’- de container gevuld met meubilair dat wordt vervoerd naar het dorpje Sandema in Ghana.