Het Urkerland

Urk biedt aan: plaats voor vijftig vluchtelingen

Burgemeester Pieter van Maaren heeft na ruggenspraak met de gemeenteraad aangeboden dat Urk opvang kan regelen voor vijftig vluchtelingen. Over twee weken verwacht hij van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) te horen of die ingaat op dit aanbod.


Voor de héle Bult: Taalcafé

Vluchtelingen en Urkers zijn vrijdag 27 november van harte welkom in het Taalcafé van de bibliotheek. Doel van deze nieuwe maatschappelijke activiteit is ontmoeting, activiteiten ondernemen en het (beter) onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. De 34-jarige Marian Husseen is initiatiefnemer en zegt met een lach van oor tot oor: ,,De voertaal in het café is Nederlands, geldt dus ook voor de Urkers...’’