n Buurtbewoners en andere geintresseerden bogen zich over de schetsen.
n Buurtbewoners en andere geintresseerden bogen zich over de schetsen.

Noorderzand; een klein Central Park?!

Algemeen

Als het aan wethouder Freek Brouwer ligt, wordt het gebied rond de 'grote singel' aan het Noorderzand ge-upgrade naar een klein Central Park. ,,Natuurlijk is dat beroemde park in New York veel groter, maar ik denk bij die vergelijking meer aan de verschillende elementen die er samenkomen: sporten, recreëren, ontmoeten.'' Om de contouren van de plannen te laten zien, hield de gemeente vorige week twee inspraakbijeenkomsten.


Tom Sloetjes van Sportservice Flevoland is bij de gemeente in dienst om zich onder meer op het Noorderzand 'te storten'. Aan de hand van de wensen van onder andere de karpervisvereniging is door Royal Haskoning een schets gemaakt van hoe het gebied eruit kan komen te zien. In die schets is ruimte voor het vergroten van de grote singel richting de woonwijk, de aanleg van meer en eventuele verharde paden, een kabouterpad voor de kinderen, een zonneweide en picknickplaats én een speelbos met watervoorziening. Ook zou het park een meer uitnodigende entree moeten krijgen - op de tekening tussen de grote en kleine singel met mogelijk een bruggetje - en wordt medewerking van de diverse verenigingen gezocht die in het gebied een gebouwtje beheren. ,,Zo kijkt de hapkidovereniging naar het mogelijk uitbreiden van Ons Sporthuis en is ook de dartvereniging geïnteresseerd in het bouwen van een onderkomen daar'', vertelde wethouder Freek Brouwer. Ook worden er mogelijkheden gezocht voor het creëren van een uitrit voor wie het gebied vanaf de Staartweg in wil rijden met een auto en voor oplossingen voor parkeren. ,,Want als het gebied meer bezoekers krijgt, dan moet er ook meer parkeergelegenheid zijn.''

Op de eerste inspraakbijeenkomst mochten vertegenwoordigers van (sport)verenigingen hun zegje doen, en op de tweede kwamen dik veertig geïnteresseerde burgers af. Beide keren werd er positief gereageerd op de getoonde schets, al waren er ook zorgen, met name over de veiligheid. Uitbreiding van de grote singel en een meer open uitstraling is leuk voor het uitzicht, maar het zorgt er volgens verschillende bezorgde buurtbewoners voor dat kleine kinderen te makkelijk en snel bij de singel kunnen komen. Ook de verplaatsing van het speelbos richting het Noorderzand riep verschillende reacties op. Het idee om het speelbos te omheinen en alleen op bepaalde tijden open te stellen, werd genoteerd. Wethouder Freek Brouwer benadrukte dat de getoonde schets een 'praatdocument' betreft. ,,Er ligt dus nog helemaal niets vast en er is nog niets toegezegd. Deze inspraakavonden hebben als doel om te peilen wat er leeft bij de verenigingen en de omwonenden. De input neem ik mee en ga ik ook in de gemeenteraad delen. Daar worden uiteindelijk de beslissingen genomen.'' De wethouder vertelde van plan te zijn om de visie op het Noorderzand de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda te zetten, net als de gemeentelijke sportnota die ge-upgrade wordt. ,,Ook zijn we bezig met het IJslands Preventiemodel waarin we nog meer nadruk willen leggen op sport, om op die wijze de jongeren door bewegen te promoten bij verslavingen vandaan te houden.'' De wethouder beloofde, na heftige geluiden vanuit de buurtbewoners over de 'niet-pluis-situatie daar', ook om met burgemeester Pieter van Maaren te spreken over de overlast van drugsgebruikers in het bos achter de grote singel. ,,We gaan kijken hoe heftig het daar echt is en hoe groot de overlast is. Ook gaan we daar met de politie over in gesprek. Maar ik zou het jammer vinden als dat nu de boventoon in dit dossier zou gaan voeren.''