Privacyverklaring Nieuwsblad Het Urkerland®

Via de website www.urkerland.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Urkerland® acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het Urkerland® is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij uw bezoek aan onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Het Urkerland® worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Urkerland® gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Het Urkerland® maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Het Urkerland® te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het Urkerland® heeft hier geen invloed op.

Het Urkerland® heeft Google geen toestemming gegeven om via Het Urkerland® verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulieren

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen de volgende gegevens: geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN rekeningnummer.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële
doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid
aangeboden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@urkerland.nl. Het Urkerland® zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Het Urkerland® neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Urkerland® maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Urkerland® verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Urkerland® op via info@urkerland.nl.

Het Urkerland B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 29, 8320 AA, Urk

Vestigingsadres: Het Spijk 4, 8321 WT, Urk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39056792

E-mailadres: info@urkerland.nl