Bibliotheek naar nieuwe vleugel gemeentehuis

Algemeen
De bibliotheek verhuist naar de nieuw te bouwen vierde vleugel van het gemeentehuis. Op de begane grond komt duizend vierkante meter beschikbaar. B&W en bibliotheekbestuur zijn het daarover eens geworden en de gemeenteraad mag zich er in januari over buigen.”We zijn blij dat er een einde is gekomen aan veertien jaar touwtrekken”, reageert bestuurslid Ide de Vries van de bibliotheek. Plaatsvervangend burgemeester Johan de Groot trok tijdens de persconferentie van dinsdagmiddag grappend de vergelijking met aartsvader Jacob, die ook pas na veertien jaar kreeg wat hij wilde. Het ‘Plan Rachel’ dat door het college in overleg met het bibliotheekbestuur werd ontsluierd leidde in elk geval tot positieve reacties. De partijen die lang en vaak van mening verschilden over de huisvesting zijn nu eensgezind.

Openbaar aanbesteden
Het college wil de huisvesting van de bibliotheek nu betrekken bij de herinrichting en uitbreiding van het gemeentehuis. Er moet een vierde vleugel gebouwd worden naast het huidige parkeerterrein. Die grond is al eigendom van de gemeente. “Bovendien is er nu geen koppeling aan welke ontwikkelaar dan ook, zodat we het project openbaar kunnen aanbesteden. De gecombineerde bouw levert bovendien kostenvoordelen op”, zegt wethouder Klaas Kramer.
Het is de bedoeling dat de bibliotheek per saldo niet meer huur gaat betalen voor het nieuwe onderkomen. De subsidie moet volgens het college aangepast worden op basis van de nieuwe investeringslasten.
De eerste verdieping van de nieuwe vleugel wordt ingeruimd voor de ambtelijke dienst, net als de huidige bibliotheekvleugel. De kantoorlocatie van Grondgebiedzaken op het Noorderzand moet dan verdwijnen. De verwachte extra parkeerdruk moet opgevangen worden door nieuwe parkeerplaatsen op de plek van de groenstrook tussen gemeentehuis en rouwcentrum.


Lange reeks plannen voor verhuizing

Bibliotheek al negentien jaar op tijdelijke plek

De bibliotheek heeft in haar bestaan nog nooit echt wortel kunnen schieten. In 1986 verhuisde de voorziening van een noodgebouw naast kerkelijk centrum De Poort naar een vleugel van het nieuwe gemeentehuis aan de Singel. Toen al werd gezegd dat de bibliotheek op termijn plaats moest maken voor uitbreiding van het gemeentehuis.

Begin jaren negentig werd er al serieus gezocht naar een nieuwe plek voor de bibliotheek. In het kader van het plan Schuiven in de Ruimte viel het oog van de gemeente op De Koningshof. Daarvoor werden zelfs contracten gesloten met de desbetreffende ondernemer. Het bibliotheekbestuur was niet enthousiast, omdat het gebouw forse ingrepen nodig had om als bibliotheek te kunnen dienen.
Later kwam het MFC in beeld. Bestuur en college werden het nooit eens over de precieze voorwaarden waaronder daarheen verhuisd kon worden. Vervolgens kwam ook de bovenverdieping van de derde fase van Winkelcentrum Urkerhard in beeld als nieuwe locatie. Na het afblazen van de MFC-plannen werd de optie