Afbeelding

Zorgen om sluiten spoedpoli

Algemeen

Dat het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord voornemens is de spoedpost in de avonden en weekenden te sluiten, is reden tot zorg. Dat stelt de fractie van Krachtig Urk. De partij heeft het college van B en W om een actie gevraagd. 

,,Volgens een woordvoerder heeft het voorgenomen besluit te maken met de kosten. Er komen ‘s avonds en in het weekend te weinig mensen naar de Emmeloordse spoedpost om deze open te houden. Belangrijkste gevolg van de sluiting is dat men daar in de avonden en weekenden niet langer terecht kan voor een röntgenfoto of een gipsspalk. Als de dienstdoende huisarts besluit om een patiënt door te verwijzen, wordt er geen medewerker van het Antonius meer opgeroepen, maar moet de patiënt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis in Sneek, Zwolle, Meppel of Heerenveen’’, aldus Krachtig Urk in haar schrijven. De fractie wil weten of het college hiervan op de hoogte is en wil dat Urk gaat bemiddelen. ,,Wij zijn al twee ziekenhuizen kwijtgeraakt en het sluiten van de poli in het weekend is desastreus voor het niveau van zorg verlenen voor de inwoners van noordelijk Flevoland. Naast het tekort aan huisartsen kan dit grote gevolgen hebben voor de primaire basiszorg.’’