Afbeelding

Geslaagde cursisten voor Triple P

Algemeen

Enkele enthousiaste deelnemers hebben de training Triple P Positive Parenting Program (Triple P) afgerond. Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. De deelnemers hebben de professionele cursus afgerond zodat zij lezingen en workshops kunnen geven aan ouders van kinderen tussen 0-16 jaar. Zij hebben verschillende achtergronden, onder andere in jeugdhulp, onderwijs en verslavingszorg. Wethouder Freek Brouwer reikte alle deelnemers een certificaat uit. Freek Brouwer: ,,Ik wens iedereen heel veel succes met het geven van de workshops en lezingen zodat zij op deze manier ouders kunnen helpen met een positieve opvoedstijl. Dit voor een gezonde, veilige en kansrijke leefomgeving voor onze jongeren.” Van links naar rechts: Hanna Kramer, Jeanine Kramer, Vera van der Velde, Fokke Imthorn, Tirsa Bolks, Jans Post, Mark Hofstede, Alie Snoek, Greetje de Vries, Evert Bos en Freek Brouwer.