Afbeelding

Gemeente Urk wil meer regie op woningen arbeidsmigrant; uitzendbureau protesteert

Algemeen

De gemeente wil meer regie hebben op woningen die gebruikt worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarvoor is een aangepast bestemmingsplan nodig, en dat ligt deze week op tafel bij de raadscommissie. De inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan is al verstreken en uitzendbureau Werckpost kwam daarop met een zienswijze. 

Daarin stelt het uitzendbureau dat het plan ‘het onmogelijk maakt om in de groeiende behoefte aan deze huisvesting te kunnen voorzien’. De gemeente is het daar niet mee eens: ,,Het bestemmingsplan is niet bedoeld om kamergewijze verhuur uit te sluiten, maar om hier meer regulering in aan te brengen. We zijn ons ervan bewust dat kamergewijze verhuur zeker voorziet in een behoefte. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om voorwaarden op te nemen in het bestemmingsplan waarmee kan worden afgeweken van het verbod op kamergewijze verhuur.’’ Ook verwijst de gemeente in haar antwoord naar de ‘voorsortering’ op grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten.

De commissie buigt zich vanavond over het voorstel om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.