Leuster houdt wedstrijd ‘skreef een Urker vursien’

Cultuur

Om het schrijven van Urker liedjes te promoten wil Leuster - in navolging van de workshop - een wedstrijd ‘skreef een Urker vursien’ houden. Het thema van het lied moet gaan over Urk, bijvoorbeeld een ode aan Urk, natuurlijk geschreven in het dialect. Het mag een gedicht zijn of een Urker tekst op een bestaande melodie. Het lied kan gemaild worden naar Leuster en misschien wordt het gebruikt voor de nieuwe musical over de Urker dienstmeisjes, gespeeld door musicalschool Light Up van Christianne Kapitein. Wie er meer over wil weten en tips wil over het thema is donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur welkom op Marsdiep 16C. Vooraf aanmelden voor de jamsessie of de info-avond over ‘Urker vursies skreven’ kan via info@leuster.nl.