Afbeelding

SGP gaat in debat over collegevorming

Politiek

Met een dikke zes zetels is de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week onbetwist de winnaar, en daarmee aan zet bij de collegebesprekingen. In een poging dat proces open en transparant in te gaan wordt vanavond (maandag) een openbare vergadering belegd in het gemeentehuis. De grote vraag: hoe nu verder? staat hierin centraal.

De SGP-fractie heeft voor dit duidingsdebat alle lijsttrekkers van de andere gekozen partijen uitgenodigd. Iedereen is gevraagd zich uit te spreken over wat de uitslag voor hun partij betekent en welke vervolgstappen ze willen nemen voor de vorming van een college. De SGP-fractie heeft voorafgaand al haar visie gedeeld in een document ‘Op weg naar een nieuwe bestuursperiode’. Daarin staat te lezen dat ‘vanuit het oogpunt van bestuurlijke continuïteit, is het van belang een zorgvuldige en vlotte informatie- en formatieprocedure te doorlopen. Dit mede gelet op het feit dat de raad sinds half december 2021 niet meer vergaderd heeft en er grote politiek-bestuurlijke uitdagingen wachten’. Na deze eerste ‘ronde’ volgen afzonderlijke gesprekken met alle lijsttrekkers en aan de hand daarvan stelt Nathanaël Middelkoop, die namens SGP optreedt als informateur, een rapport op dat ook weer openbaar besproken wordt. In het proces krijgt Middelkoop steun van Dirk Taanman als adviseur en griffier, en Rick Verhoeff voor de administratie. Burgemeester Cees van den Bos zit de vergadering voor. 

De vergadering van vanavond betreft een openbaar debat. Iedereen is van harte welkom om vanaf 19.30 uur aanwezig te zijn de raadszaal. Online meekijken kan via de livestream van de gemeente Urk.