Afbeelding

Nieuw coalitieakkoord

Politiek

De gemeenteraad praat vanavond over het nieuwe coalitieakkoord, dat door de drie partijen (SGP, CU en CDA) gepresenteerd wordt. Het akkoord is een kort document met vier punten: De basis op orde (over integriteit, organisatie en financiën), Wonen, Werken en Leven. 

De nieuwe coalitie wil de organisatie op diverse manieren verstevigen, met meer personeel, stabiele financiën, samenwerking in de regio en aandacht voor het tegengaan van ondermijning. Daarnaast moet Urk aan citybranding gaan doen: het sterke verhaal van Urk vertellen.

Voor de woningbouw wijst de coalitie erop dat ‘mondiale ontwikkelingen’ hun weerslag kunnen hebben op de ambities. Bouw- en materiaalkosten nemen toe. Daarmee rekening houdend wil de coalitie werken aan een ‘divers, kwalitatief en toegankelijk woningaanbod’. 

Urk moet zowel de maritieme hotspot als het viscentrum van Europa zijn, waarbij ook in de regio intensiever samengewerkt moet worden. Regulering van toerisme is nodig en een hotel is, onder voorwaarden, welkom op een passende locatie.

De coalitie wil een nieuw jeugdhonkenbeleid opzetten, waarbij de verantwoordelijkheid breder neergelegd wordt dan bij de jeugd alleen. Voor in elk geval de zorg moet er mb-onderwijs bijkomen op Urk.