Afbeelding

CU en SGP: overbruggingvoor visserijsector nodig

Politiek

SGP en ChristenUnie hebben in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de penibele situatie waarin de visserij zich bevindt door de sterk gestegen gasolieprijzen.

SGP-kamerlid Roelof Bisschop vroeg tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota om compensatie voor vissers die vanwege de brandstofprijzen niet uit kunnen varen..

De ChristenUnie wil dat het kabinet tien miljoen extra vrijmaakt voor tijdelijke steun aan de visserijsector. Kamerlid Pieter Grinwis diende daartoe een motie in. Eerder had politiek leider Gert-Jan Segers bij het debat over de Voorjaarsnota al aandacht gevraagd voor het onderwerp. Voor verduurzaming van de vloot ligt al Europees geld klaar, maar dat is nog niet vrijgegeven. Dinsdag wordt gestemd over de motie.