Afbeelding
Foto: R.Brouwer - GBU

Is energienet bv haalbaar en betaalbaar?!

Politiek

Een prachtige kans, maar beladen én met een potentieel groot financieel risico voor de gemeente. Dat is in een notendop het collegevoorstel om met een marktpartij een energienet bv (een totale investering van ongeveer 30 miljoen euro) op te richten waarmee een koudewarmtenet tussen Port of Urk en de Zeeheldenwijk gerealiseerd kan worden. Potentieel uitgroeiend tot een duurzaam energienet voor heel Urk. Aan de raadscommissie de opdracht om zich over dit plan uit te spreken en richting te geven. Met als slotconclusie: het beste voor burger, bedrijfsleven én passend in de gemeentelijke begroting.

Wethouder Nathanaël Middelkoop startte vorige week met een toelichting: ,,Het idee voor het benutten van restwarmte van bedrijven voor woningen is ontstaan vanuit lokale ondernemers. Met de bouw van Port of Urk en de Zeeheldenwijk moeten er keuzes gemaakt worden voor de energiedrager. We kunnen ons niet permitteren om te blijven treuzelen, de haalbaarheid en betaalbaarheid moet serieus getoetst worden. Intussen staat regelgeving niet stil en zijn overheden verplicht om regie te pakken. We staan nu op het punt om te kijken welke rol de gemeente, juridisch en financieel, hierin kan spelen.’’ Het college stelt voor om de haalbaarheid van een zogenoemd ‘joint venture’ te onderzoeken. Daarin zet de gemeente een energienet bv op waarin één of meerdere marktpartijen een minderheidsbelang en -risico van 49 procent hebben. Vooral vanuit de SGP, CU, CDA en Gemeentebelangen werd een spervuur van technische vragen op de wethouder afgevuurd, waarin ook ‘koudwatervrees’ en ‘onderbuikgevoelens’ benoemd werden. Het is namelijk nogal uniek; na enig zoekwerk vond de wethouder een soortgelijk project in Zweden. De vergadering van vorige week werd omwille van de tijd afgelopen maandagavond voortgezet. De gemeenteraad spreekt op donderdag 13 april verder over het collegevoorstel en besluit dan of het college verder kan met het onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid ervan. Duidelijk werd al wel dat er een raadswerkgroep in het leven wordt geroepen om het ingewikkelde proces te begeleiden en dat college en raad enigszins verschillen in mening over het opzetten van twee aparte trajecten. Het college wil namelijk vaart maken met een energienet van nieuw voor nieuw: dus van Port of Urk voor Zeeheldenwijk - daar is bovendien al 2,5 miljoen euro subsidie vanuit de provincie voor toegezegd - , en tegelijkertijd een ander traject laten lopen om de haalbaarheid van een dergelijk systeem voor bestaande industrie en wijken te onderzoeken. In de Zwolse Hoek zijn ondernemers echter al gestart met een soortgelijk traject; waarom dit niet integreren?, was een vraag vanuit de commissie. Ook moet een bodemonderzoek nog plaatsvinden. Aldus wethouder Middelkoop wordt op 13 april nog geen ‘go or no go’- besluit voor het totale plan van de raad verwacht. ,,Dat voorzien we voor december.’’