Afbeelding

Zorg over de veiligheid in de jeugdhonken

Politiek

De samenleving spreekt zich steeds sterker uit over de veiligheid in jeugdhonken en groepsbijeenkomsten, dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het gemeentebestuur neemt deze zorgen serieus en dat resulteerde eind vorig jaar in de bestuursopdracht Veilig Uitgaan. ,,Hierin is de opdracht gegeven om te zorgen voor diverse, veilige uitgaansgelegenheden en ontmoetingsplekken voor jongeren.’’

Omdat veel jongeren uitgaan op het industrieterrein, kan het jeugdhonkenbeleid niet los gezien worden van het complete ‘uitgaan-op-Urk-plaatje’. Daarom komt het college van burgemeester en wethouders tot een nieuwe visie en integrale aanpak: Veilig Uitgaan. Eind 2022 is daarvoor een bestuursopdracht vastgesteld door college en gemeenteraad. Eén onderdeel daarvan is: het creëren van meer diverse en veilige mogelijkheden voor jong en oud, om elkaar te ontmoeten en uit te gaan. ,,Om dat mogelijk te maken is herziening nodig van het huidige honkenbeleid uit 2019.’’ 

Lees het hele artikel in Het Urkerland van 20 april.