Afbeelding

Op naar een energieneutraal Urk in 2050

Politiek

De raadscommissie praat dinsdagavond over de Transitievisie Warmte. Een rapport van 41 pagina’s waarin staat beschreven hoe de gemeente Urk ervoor wil zorgen dat ze in 2050 energieneutraal is. Cruciaal punt daarin is uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

De gemeente volgt in haar route naar duurzaamheid de landelijke ambitie, zoals verwoord in het Klimaatakkoord, om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. ,,Een belangrijk onderdeel daarvan is afscheid nemen van aardgas. Om voldoende tijd te hebben deze transitie vorm te geven, moeten we nu al starten. Het afgelopen jaar is samen met de verschillende partners gewerkt aan een eerste versie van de Transitievisie Warmte Urk waarin de route naar een aardgasvrij Urk wordt geschetst’’, staat in de inleiding te lezen. De gemeente heeft voor het opstellen van het document samengewerkt met onder andere netbeheerder Liander, woningcorporatie Patrimonium, het Waterschap, waterbedrijf Vitens en Bedrijvenkring Urk. Enkele van deze partijen hebben hun zienswijze op de Transitievisie Warmte al gedeeld. Patrimonium staat daarin stil bij het gebrek aan voldoende capaciteit op het energienet: ,,Nieuwe voorzieningen voor het verwarmen van woningen en warm water vragen meer gebruik van elektra. Nu kunnen grote delen van het netwerk van de gemeente deze transitie nog niet aan. Eerst moet de basistechniek van het elektriciteitsnet op orde zijn.’’ 

‘Ambities ondersteunen’

De Bedrijvenkring Urk laat weten dat bedrijven de ambitie hebben om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. ,,We ondersteunen de ambities voor bestaande en nieuwe bedrijventerreinen, maar roepen tegelijk op niet al te hoge doelen te stellen die kostenverhogend en belemmerend werken voor het bedrijfsleven. We hoeven van Urk geen proeftuin te maken. Kijk samen met het bedrijfsleven naar wat haalbaar is, zonder dat daarmee grote investeringen gepaard hoeven te gaan, waarvan het rendement nog onduidelijk is.’’

De commissie buigt zich dinsdagavond over de transitievisie in een vergadering die om half acht begint en online te volgen is via urk.nl. Het voorstel wordt op 11 november in de gemeenteraad behandeld en het document is in te zien via de gemeentelijke website.