Afbeelding

Willem Foppen wordt wethouder en houdt bedrijf

Politiek

Willem Foppen wordt per 1 september wethouder namens het CDA. Interim-bestuurder Engbert van Esch neemt donderdag afscheid na een periode van drie maanden.

De inzet van Van Esch was volgens plan, omdat Foppen vanwege risico’s van belangenverstrengeling niet tegelijk met Nathanaël Middelkoop en Freek Brouwer beëdigd kon worden. Bureau Necker van Naem heeft eerder aangegeven dat eventuele risico’s op belangenverstrengeling beperkt zijn als Willem Foppen zijn bedrijf op afstand zet. Daarom werd een pakket aan beheersmaatregelen genomen dat daarin voorziet. De afspraak is nu dat het bedrijf niet verkocht hoeft te worden. Een van de beheersmaatregelen is dat het bedrijf tijdens zijn wethouderschap geen opdrachten aanvaardt en uitvoert in Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek. Twee keer per jaar vindt over de maatregelen overleg plaats met burgemeester Cees van den Bos. De nieuwe wethouder was van 2010 tot begin dit jaar al gemeenteraadslid.