De Harmpje Visserschool in de Oranjewijk.
De Harmpje Visserschool in de Oranjewijk.

11.500.000 euro voor brede school

Politiek

Er is een krediet van 11.500.000 euro nodig voor het realiseren van een brede school in de Zeeheldenwijk. De raadscommissie buigt zich op dinsdag 20 september over dit collegevoorstel. 

In de plannen voor de Zeeheldenwijk is de brede school vanaf het begin meegenomen. Samen met de besturen van Schoolvereniging Rehoboth, de Zonnebloemschool en Peuterspeelzaal Urk is dit verder uitgewerkt tot een multifunctionele voorziening waarin ook wijkgerichte en culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. En die plannen blijken haalbaar, zo staat in het rapport dat wordt voorgelegd aan de commissieleden. ,,De conclusie is dat alle partijen graag met elkaar samenwerken in een brede school. Het is van belang om afspraken vast te leggen, waarin ook het beheer en de exploitatie ervan wordt uitgewerkt. Wie is waar wettelijk verantwoordelijk voor.’’ Ook is er een leerlingenprognose gemaakt, die als onderbouwing dient voor de behoefte aan een basisschool, een school voor speciaal onderwijs en een kinderopvang. Om het risico voor de gemeente tot een minimum te beperken stelt het college voor om een risicodragend projectmanagement bij een extern bureau neer te leggen en aan de hand daarvan regelmatig te evalueren over de stand van zaken. Als mogelijk risico wordt de oorlog in Oekraïne genoemd: ,,Dat brengt spanningen op de markt met zich mee. We zien schaarste in grondstoffen, materialen en daarmee samenhangende vertragingen en prijsstijgingen.’’