Afbeelding

Raad unaniem akkoord met brede school

Politiek

De gemeenteraad is vorige week unaniem akkoord gegaan met het investeren van 11,5 miljoen euro in een brede school in de Zeeheldenwijk. In die voorziening worden Schoolvereniging Rehoboth, de Zonnebloem en Peuterspeelzaal Urk, onder één dak gevestigd. Lovende woorden waren er voor de fijne samenwerking, en terugkerend punt van aandacht de wens om het gebouw zo breed mogelijk te kunnen gebruiken; dus ook voor zang- en toneeluitvoeringen.

De gemeente wil bedrijf HEVO in de arm nemen als risicodragend hoofdaannemer. HEVO is geen onbekend bedrijf op Urk: ook bij de nieuwbouw van Talma Urk aan de Oslolaan en de Harmpje Visserschool in de Oranjewijk was HEVO betrokken. In de al eerder gehouden commissievergadering deed het bedrijf, na vragen vanuit de partijen, de toezegging om bij het opstellen van de selectiecriteria rekening te houden met Urker bedrijven. In zijn rol als hoofdaannemer draagt HEVO straks het risico, en bij eventuele ónderschrijving van de kosten is een clausule opgenomen dat geld dat mogelijk overblijft 50/50 wordt gedeeld. Wethouder Nathanaël Middelkoop benadrukte tijdens de raadsvergadering vorige week nogmaals dat bij meevallende kosten allereerst goed naar de kwaliteit van het gebouw wordt gekeken. Tunis Hoekstra (SGP): ,,We vertrouwen erop dat er binnen de afgesproken budgetten gewerkt gaat worden.’’ Louw Gnodde (HvU) benadrukte de wens van een plek voor de reformatorische scholen in de Zeeheldenwijk, los van dit project. Die toezegging kwam er.