Afbeelding

Gemeente op lange termijn in het rood

Politiek

De gemeente Urk krijgt de begroting vanaf 2026 niet sluitend. Volgens het voorstel dat deze week door de politiek wordt besproken, is er onzekerheid doordat het Rijk na 2025 feitelijk wil bezuinigen op het gemeentefonds. Net als in veel andere gemeenten, kleuren de prognoses daardoor rood.

Voor de komende drie jaren ziet de Urker begroting er nog wel goed uit. Dit ondanks de stijgende energiekosten. In de begroting voor 2023 wordt ervan uitgegaan dat de gemeente 884.000 euro extra kwijt is aan energie. Voor de jaren erna is die stijging nog niet geraamd. Mochten stroom en gas dus duur blijven, dan moet volgend jaar opnieuw een aanpassing gedaan worden in de begroting.

De inflatie zorgt ook voor onzekerheid. In de ramingen wordt al rekening gehouden met een stijging van lonen en prijzen. Mocht de hogere inflatie aanhouden, dan is een extra bijdrage van het Rijk nodig. Het college gaat ervan uit dat die er dan ook zal komen.

Omdat het Rijk verder wil bezuinigen op de jeugdzorg, ontstaan op dat terrein de komende jaren grote tekorten, meldt het college nu alvast in de begroting.

Ambities

Naast financiële zorgen en bedenkingen bevat de begroting ook volop ambities. Het college kondigt aan om bezig te gaan met een strategie voor woningbouw en bedrijvigheid na de Zeeheldenwijk en Port of Urk. De huisvesting van arbeidsmigranten wordt daarbij betrokken. Het haventerrein moet ‘een ontmoetingsplaats voor jong en oud’ worden en daarvoor wordt een ‘integrale visie’ gemaakt.