Eerste kavels Port of Urk op de markt

Politiek

De eerste bedrijfskavels voor Port of Urk komen deze maand nog op de markt. Dat laat de gemeente weten. Vorige week werd het beeldkwaliteitsplan door de raad vastgesteld: alleen Gemeentebelangen stemde tegen. 

In het beeldkwaliteitsplan stelt de gemeente eisen voor de uitstraling, architectuur en inrichting van de bouwplannen van ondernemers. Daarbij blijft het bestemmingsplan echter leidend, zo zegde wethouder Nathanaël Middelkoop vorige week toe na vragen van het CDA. Daarnaast werd een amendement van CU, SGP en CDA aangenomen om te onderstrepen dat het college de evaluatie-uitkomsten met de gemeenteraad deelt. Hart voor Urk, bij monde van Frans Lucas Brouwer, benadrukte dat Port of Urk betaalbaar moet blijven. Jurie van den Berg (GB) liet weten dat zijn partij het niet eens is met de eisen: ,,Wij hebben uitvoerig met verschillende mensen uit het bedrijfsleven over dit plan gesproken, en allen uitten zij zich negatief. Daarom stemmen we tegen.’’ Aldus wethouder Middelkoop wordt er al jaren uitgezien naar het nieuwe bedrijfsterrein en is daar, ook in deze tijden van kostenstijging, bij het bedrijfsleven echt behoefte aan. ,,We doen het voor en samen mét onze ondernemers.’’