Afbeelding

Geen vertraging door uitspraak stikstof van RvS

Politiek

De recente uitspraak van de Raad van State dat de vrijstelling voor bouwprojecten in het stikstofdossier is geschrapt levert geen problemen op voor de voortgang van de aanleg van Port of Urk en de Zeeheldenwijk. Dat vertelde wethouder Nathanaël Middelkoop na vragen vanuit het CDA.

Hans Crebas (CDA) noemde in de raadsvergadering niet alleen Port of Urk en de Zeeheldenwijk, maar ook de buitendijkse haven: ,,Kunnen deze projecten hierop stranden?’’ Volgens wethouder Middelkoop is vooraf rekening gehouden met de mogelijke beperkingen. ,,Wat betreft de Zeeheldenwijk is er daarom geen gevolg. Voor Port of Urk hadden we indertijd twee scenario’s: gasloos of aangesloten. Het was toen al duidelijk dat gasloos de meest verstandige optie was. Daarom is er ook hier geen beletsel.’’ De wethouder voegde toe dat er wel ambtelijk overleg plaatsvindt over hoe de bouw het meest praktisch uitvoerbaar gemaakt kan worden. ,,De inzet hierbij is om ervoor te zorgen dat niet iedere aanvraag apart met een berekening hoeft te komen. We willen werken aan een uniform verhaal.’’ Wat betreft mogelijke gevolgen van de uitspraak voor de buitendijkse haven, verwees de wethouder naar de provincie: ,,Ook de haven wordt gasloos, maar ik heb zo niet paraat wat daar verder in meegenomen is.’’