In het centrumgebied is ook ruimte gereserveerd voor de Obadjaschool, mogelijk uitgroeiend tot Reformatorische Brede School.
In het centrumgebied is ook ruimte gereserveerd voor de Obadjaschool, mogelijk uitgroeiend tot Reformatorische Brede School.

Commissie blij met nieuwe Obadjaschool in Zeeheldenwijk Urk

Politiek

De commissie sprak dinsdagavond haar waardering uit voor de bouw van een nieuwe dependance van de Obadjaschool in de Zeeheldenwijk. Dit wordt geen onderdeel van de brede school waarin de Rehobothvereniging, Zonnebloemschool en Peuterspeelzaal samenwerken, maar de beoogde kavel is hier wel in de buurt. In het centrumgebied is een kavel van ruim 2.000 vierkante meter voor de Obadjaschool gereserveerd. Wethouder Nathanaël Middelkoop: ,,Wat ons betreft kan morgen de spade de grond in.’’

Alle commissiepartijen lieten weten de Obadjaschool, die nu tijdelijk onderdak heeft in kerkgebouw De Ark, een warm hart toe te dragen. Dittie Hoekstra (Krachtig Urk) vroeg naar de mogelijkheden om ook van deze locatie een brede school te maken, een reformatorische variant: ,,Komt hier dan ook een kinderopvang en een gymgebouw?’’ Hendrik Hakvoort (Gemeentebelangen) wilde aandacht voor de parkeerproblematiek: ,,We weten allemaal dat Urkers hun auto het liefst in de school parkeren.’’ Jurie van de Berg (CDA) zei dat het plan voorziet in een behoefte: ,,Thuisnabij onderwijs. Dan hoeven ook deze kinderen niet meer met een busje weg.’’ Jan Koffeman (HvU) zei ‘bijzonder blij’ te zijn en Tunis Kramer (SGP) vroeg of de kavel wel groot genoeg was met het oog op de toekomst. Volgens wethouder Nathanaël Middelkoop gaat het om een kavel van ruim 2.000 vierkante meter, waarvan nu een deel (1.400 m2) benut gaat worden en dat daarmee juist rekening gehouden wordt met toekomstige groei. Oók over een mogelijke koppeling met voorschoolse en vroegschoolse opvang wordt gedacht. De reformatorische basisscholen hebben wel aangegeven momenteel geen belangstelling te hebben voor nieuwbouw in de Zeeheldenwijk, gaf de wethouder aan. De gemeenteraad beslist eind maart of ze akkoord gaat met het krediet van 2.400.000 euro voor de nieuwe Obadjaschool.