Afbeelding
Foto: R.Brouwer - GBU

College Urk wil investeren in alternatieve uitgaansmogelijkheden voor jongeren van 14 tot 18 jaar

Politiek

Met het wegvallen van gelegenheden om met maos samen te komen, vanwege het nieuwe ‘groepsbijeenkomstenbeleid’, wordt gezocht naar alternatieven voor de jonge jeugd van 14 tot 18 jaar. Maar die initiatieven moeten wél vanuit de samenleving komen. Om dat een impuls te geven stelt het college voor een pot van 200.000 euro beschikbaar te stellen. De commissie vergaderde daar dinsdag over; de raad beslist eind deze maand.

Hendrik Hakvoort (Gemeentebelangen) vond dat de gemeente er straks niet te streng in moet staan. ,,Bijvoorbeeld als de soos van weleer nieuw leven ingeblazen gaat worden. Meteen uitnodigen en om tafel gaan zitten.’’ Pieter ten Napel (Krachtig Urk) vroeg of het niet beter is de procedure om te draaien: ,,Eerst kijken of er initiatieven zijn en dan geld vrijmaken.’’

Wilco van Klinken (SGP) zei dat de verantwoordelijkheid voor deze doelgroep in eerste instantie bij de ouders en gemeenschap ligt. ,,Moet de gemeente niet veel terughoudender zijn in het faciliteren. Gaan we straks discofeesten ondersteunen met een logo van de gemeente en Durf erbij? Waar geven we precies nu onze goedkeuring aan? We zijn zeker voorstander van verantwoorde mogelijkheden voor onze jongeren om samen te komen, maar bij deze opzet hebben we onze bedenkingen.’’

Jan Koffeman (Hart voor Urk): ,,Waar halen we ineens al dat geld vandaan? Dat denk ik weleens. We moeten niet vergeten dat de burger het ophoest. We vinden de onderbouwing wat te summier, hoewel we voor onze jeugd best wat over hebben.’’ Veel lof kwam er van het CDA, Marcelle de Boer: ,,We zijn echt superblij met dit voorstel en steunen het zeker. Het is goed om actief met maatregelen te komen en initiatieven voor deze doelgroep laten zich, financieel, nauwelijks terugverdienen. Dit kan echt niet alleen bij ondernemers en uit de samenleving komen, hiervoor is ondersteuning nodig. In het jeugdhonkenbeleid hebben we a gezegd, dan moeten we nu ook b zeggen.’’ Marijke Nentjes (CU) sloot zich bij de woorden van het CDA aan. ,,Gaan we dit wel actief uitdragen aan verenigingen en initiatieven die hiervoor al kwamen actief herbenaderen?’’ 

Waarnemend burgemeester Jan Westmaas vond dat als er enerzijds aan de teugels wordt getrokken, er anderzijds ook ruimte geboden moet worden. ,,Je moet eerst ruimte bieden. Ruimte waar we overigens zeer zorgvuldig mee om zullen gaan. Initiatieven worden beoordeeld vanuit criteria van Durf en Veilig Uitgaan en we gaan die zaken niet betalen, maar hen ondersteunen.’’