Afbeelding

‘Nieuwe gemeentewerf in 2028 klaar’; locatie op Noorderzand verdwijnt

Politiek

Het college heeft eerder deze maand besloten om toch werk te maken van de nieuwbouw van de gemeentewerf. Het betekent dat de locatie op het Noorderzand op termijn zal verdwijnen.

In de collegevergadering werd afgesproken dat wethouder Willem Foppen de kar gaat trekken. Hij wordt bestuurlijk opdrachtgever voor de nieuwbouw. Daarmee zijn formeel de voorbereidingen van de verplaatsing van de gemeentewerf gestart. In de Nota vastgoed, die vorig jaar door de raad is vastgesteld, werd al wel uitgegaan van nieuwbouw van de gemeentewerf. Daarbij werd 2027 genoemd. Nu is de planning dat de nieuwe gemeentewerf in 2028 gereed moet zijn. Het college doet daarvoor later dit jaar een investeringsvoorstel aan de gemeenteraad.

De huidige gemeentewerf ligt in de uiterste noordwesthoek van de bebouwde kom. Door de groei van Urk zijn de af te leggen afstanden alleen maar verder gegroeid. De wens van het college is om een nieuwe locatie op een centralere plek te realiseren, ook gelet op de toekomstige groei van het dorp. De voormalige kavel van Vrugteveen, aan de Domineesweg, is nu in beeld. Op die locatie is de afgelopen jaren ook een regelstation van Liander gebouwd.

De gemeente heeft lang geweifeld over de toekomst van het onderkomen van de eigen buitendienst. Enkele jaren geleden was daarbij het Westgat nog in beeld. In 2022 nam de gemeenteraad een motie aan, waarin gevraagd werd om naar het gehele gebied rondom de huidige locatie aan het Noorderzand te kijken. Het bestemmingsplan biedt ruimte om daar ‘gestapelde woningbouw’ te realiseren. Lokale bouwers, architecten en investeerders presenteerden in die periode een plan voor het gebied.