Afbeelding

Urkbrede Reformatieherdenking

Religie

In verband met de komende Hervormingsdag wordt er woensdag voor de vijfde keer een Urkbrede Reformatieherdenking in de Bethelkerk gehouden. De opening geschiedt door ds. P.J.T. van den Herik. De lezing wordt verzorgd door dr. W. van Vlastuin en de sluiting is dit jaar door ds. A.C. Kelemen.

Het initiatief tot deze Urkbrede herdenking ontstond in 2017, toen op meerdere plaatsen de Kerkhervorming (1517) werd herdacht. Gelet op de ruime belangstelling, besloten de initiatiefnemers om de Reformatieherdenking ieder jaar te beleggen. Elk jaar, met uitzondering van 2020 vanwege de coronamaatregelen, verzorgen de plaatselijke predikanten, wisselend, de opening en de sluiting en wordt door gastsprekers een lezing over de Reformatie gehouden. Vorig jaar waren dat de heer L.J. van Valen en dominee B.L.P. Tramper. Dit jaar is er één gastspreker. Prof. dr. W. van Vlastuin uit Wezep zal in zijn lezing ingaan op het thema ‘Om het hart van de Reformatie’. 

Bijzonder en bemoedigend

Dominee A.C. Kelemen, die dit jaar de sluiting verzorgt, kijkt uit naar de Reformatieherdenking: ,,Het is bijzonder, maar ook bemoedigend, dat we eenmaal in het jaar met zoveel inwoners uit verschillende kerken op Urk bijeen mogen komen om de Reformatie te herdenken.” De aanvang is 19.45 uur in de Bethelkerk en iedereen is van harte welkom. Voor de stichtingen Spaanse Evangelische zending en In de Rechte Straat wordt een collecte gehouden.