Afbeelding

Vertaling van puriteins boek

Religie

Plaatsgenoot en predikant dr. Dirk Baarssen heeft opnieuw een boek vanuit het Engels vertaald voor de Nederlandse lezersmarkt. Het gaat om De Kinderdoop, Gods bevel van de puriteinse predikant Michael Harrison (1640-1729).

Over het leven van predikant Michael Harrison is niet heel erg veel bekend. Wel is duidelijk dat hij werkte in diverse Engelse plaatsen. Van zijn hand verschenen vier boeken over diverse onderwerpen.

Het nu vertaalde boek over de kinderdoop bestaat uit enkele uitgewerkte preken. De uitgever stelt: ,,De kracht van de inhoud van dit boekje is dat het in kort bestek de Bijbelse argumenten uiteenzet die er zijn voor de kinderdoop. Verder verdedigt de schrijver vanuit Gods Woord dat niet onderdompeling, maar besprengen of uitgieten de manier is om te dopen.”