Afbeelding

Kerkenraad CGK Eben Haëzer breekt met Zwolle

Religie

De kerkenraad van CGK Eben Haëzer heeft formeel de correspondentieband met de gemeente van Zwolle opgezegd. ,,We weten dat dit kerkordelijk niet de geijkte weg is, maar wat Zwolle al meer dan twintig jaar doet, is dat ook niet”, zegt dominee A.C. Uitslag.

Steen des aanstoots is het beleid dat de grote CGK van Zwolle voert. Dominee Uitslag: ,,Praktiserende homoseksuelen mogen daar deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Al ruim twintig jaar geleden heeft de Generale Synode zich hiertegen uitgesproken. De gemeente werd diverse keren vermaand, maar verder ging het niet. Deze situatie kan wat ons betreft niet zo doorgaan. Het loopt vast in je hoofd. Vandaar deze stap.”

Kerkrechtdeskundigen reageerden de afgelopen dagen verbaasd op de Urker stap. De gemeente zou zich hiermee zelf buiten het kerkverband zetten. ,,Maar dat is zeker niet de intentie”, zegt ds. Uitslag. ,,Met 179 van de 180 gemeenten blijven wij een normale band houden. Voor wat betreft de predikanten van Zwolle is onze kansel nu formeel gesloten en zullen we bij de eventuele overkomst van leden eerst een gesprek aangaan over bepaalde zaken. Het is niet aan de orde dat we voortaan vergaderingen van de classis mijden, ook niet als Zwolle daar aanwezig is.”

Lees het hele artikel in Het Urkerland van 2 februari.