Dinsdag Reformatieherdenking

Religie

De Urkbrede Reformatieherdenking vindt morgen, op Hervormingsdag, weer plaats. Diverse predikanten verlenen hun medewerking en de bijeenkomst is in de Bethelkerk.

In het herdenkingsjaar van de Kerkhervorming in 2017 besloten ds. H. Korving, ds. E.J. Terpstra en M. Bogerd een Reformatieavond te beleggen. ,,De belangstelling was die avond groot en velen verzochten ons om hiermee door te gaan’’, licht ds. Korving van het plaatselijke comité toe. ,,Met name het Urkbrede karakter sprak en spreekt de bezoekers aan.’’ Comitélid ds. A.C. Kelemen benadrukt dat het goed is om ieder jaar het grote werk van de Reformatie te herdenken. ,,Voor Luther was het een wonder dat het licht van het Evangelie voor hem opging. Ook nu nog mag dat licht schijnen. Het grote wonder van de Reformatie zal ook dit jaar centraal staan in de lezing.’’

De opening van de komende Reformatieherdenking geschiedt door ds. M. Krooneman en de sluiting door ds. M. van Reenen. De lezing verzorgt ds. H.C. Bezemer, christelijk gereformeerde predikant uit Culemborg. Hij spreekt over ‘de kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond’.

De avond in de Bethelkerk begint om 19.45 uur. De organist is Willem van Urk. Er is een collecte bij de uitgang voor Stichting Spaans Evangelische Zending en Stichting In de Rechte Straat. De organisatie hoopt dat weer vele inwoners, jong en oud, aanwezig zullen zijn.