Afbeelding

Week van Gebed: ‘De eenheid zoeken in wat ons samenbindt’

Religie

De eenheid onder christenen zoeken, in Jezus en door het gebed. Dat is het doel van de Week van Gebed, die vanaf zaterdag gehouden wordt. Bij negen gemeentes op Urk wordt van 20 tot en met 28 januari elke avond in kleine groepjes gebeden voor algemene of persoonlijke zaken.

De organisatie ligt in handen van Gebedsgroep Urk, die elke week een gebedsmoment organiseert bij verschillende gemeentes op ons dorp. Gebedsgroep Urk sluit aan bij de internationale Week van Gebed voor eenheid van christenen, een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland.

Het grote gebod

Het materiaal voor de gebedsweek wordt elk jaar voorbereid in een ander land, deze keer door christenen in het West-Afrikaanse Burkina Faso. Dit materiaal is vertaald en bewerkt door de Nederlandse werkgroep Week van gebed. Het thema dit jaar is het grote gebod: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Gebedsgroep Urk zoekt de verbinding en samenwerking op ons dorp: ,,We vinden het belangrijk om te zoeken naar wat ons samenbindt, in plaats van te kijken naar waarin we ons van elkaar onderscheiden. De binding zien we in de Heere Jezus.’’ 

Zingen en bidden

Negen Urker gemeentes doen dit jaar mee. De avonden worden gehouden in samenwerking met de kerk van samenkomst. De gebedsmomenten hebben altijd een gezamenlijke eindiging en start; de opening bestaat uit het zingen van een lied. Dit kan een psalm, gezang of Opwekkingslied zijn. Hierna gaan de aanwezigen in kleine groepjes, van vijf tot acht personen, uiteen. Bid- en dankpunten voor diverse zaken kunnen dan ingebracht worden. Als je samen bidden niet gewend bent, of liever niet hardop bidt, ben je ook van harte welkom. Je kunt dan alleen luisteren of in stilte meebidden.

Eenieder, jong en oud, is uitgenodigd voor de gebedsmomenten van 20 tot en met 28 januari, elke avond van 19.30 tot 20.00 uur.

Zaterdag 20 januari Ref. Baptistengemeente, Vormtweg 7h
Zondag 21 januari Bethelkerk
Maandag 22 januari Leger des Heils
Dinsdag 23 januari Jeruzalemkerk
Woensdag 24 januari De Ark
Donderdag 25 januari Ichthuskerk
Vrijdag 26 januari De Bron
Zaterdag 27 januari Vergadering van gelovigen, De Meer 2
Zondag 28 januari De Morgenster