Afbeelding

Samen zingen en bidden voor de visserij

Religie

Urker Mannenkoor Hallelujah en Urker Gemengd Koor Immanuël geven morgen, woensdag 14 februari, samen een biddagconcert. Urker musici Hendrik van Veen en Jaap Kramer bespelen het orgel en de piano. Het concert begint om 20.00 uur in de Immanuëlkerk en iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te zingen.

De tweede woensdag in februari is al 175 jaar de Urker biddag voor de visserij. Liederen staan deze avond dan ook in het teken van het gebed. Tiemen Roos, bestuurslid van het mannenkoor Hallelujah, vertelt hierover: ,,Eén van de liederen die deze avond op het programma staat, is het ‘Gebed voor de Urker vissers’, op de wijze van ‘Uren, maanden, dagen, jaren’. Dit lied werd gedicht door de Urker schoolmeester Klaas Koffeman, na de stormramp op 6 maart 1883, waarbij 28 Urker vissers omkwamen. Samen met de bezoekers zal ook het Biddaglied van wijlen Hendrik Kramer worden gezongen.’’ 

Ook vindt er op deze muzikale avond een speciale schenking plaats. ,,Op Urkerdag houden we altijd een concert samen met Urker visserskoor Crescendo. We hebben tijdens het concert in 2022, 2.000 euro opgehaald; dat willen we nu, tijdens het biddagconcert, overhandigen aan Stichting Ambulance Wens.’’

Het Urker Mannenkoor Hallelujah is de oudste zangvereniging op Urk. Het koor werd in 1897 opgericht en staat sinds 2003 onder leiding van Bert Moll.

Het Urker Gemengd Koor Immanuël werd in 1980 opgericht en staat sinds 1997 onder leiding van Harm Hoeve. De toegang voor het Biddagconcert is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.