Afbeelding

Overdenkingen lijdenstijd van start

Religie

De overdenkingen in de lijdenstijd starten vanaf vandaag weer. Iedere woensdag is er om 20.00 uur een korte interkerkelijke samenkomst in het Kerkje aan de Zee. Voorgangers uit diverse plaatselijke gemeenten verzorgen bij toerbeurt de meditatie. Vanavond gaat proponent H.J. van der Wal voor.