De officiële opening vond vrijdagmorgen plaats, door onder andere wethouder Nathanaël Middelkoop (foto) en Klaas Jelle Koffeman (voorzitter Stichting Visserijdagen Urk).
De officiële opening vond vrijdagmorgen plaats, door onder andere wethouder Nathanaël Middelkoop (foto) en Klaas Jelle Koffeman (voorzitter Stichting Visserijdagen Urk).

Holland Fisheries Event vrijdag en zaterdag in De Koningshof

Zakelijk

Vrijdag en zaterdag wordt voor de vijfde keer De Koningshof omgebouwd tot beursvloer voor exposanten en bezoekers uit de maritieme sector. De visserij- en maritieme beurs van Nederland staat ditmaal in het teken van investeren in innoveren op het gebied van techniek en kennis. Holland Fisheries Event is bedoeld voor de zakelijke doelgroep in de visserij- en maritieme sector en heeft een internationaal karakter. De beurs wordt voor de elfde keer georganiseerd in opdracht van Stichting Visserijdagen Urk. De beurs biedt aan meer dan 100 binnen- en buitenlandse exposanten de mogelijkheid hun nieuwste producten en diensten te tonen aan een breed publiek. Een plek om te netwerken, relaties te verstevigen en samen te werken aan toekomstbestendige innovaties.

Hackaton

Een primeur op de beurs: studenten en ervaringsdeskundigen uit de visserij slaan de handen ineen op zoek naar oplossingen voor actuele uitdagingen in de maritieme sector. Aan deze zogenoemde maritieme hackaton doen zeventig mensen mee en de ontknoping vindt zaterdag plaats op de beursvloer van het event. 

,,Een hackathon is als een snelkookpan, waarbij deelnemers gezamenlijk optrekken om een urgent probleem te tackelen’’, laat de organisatie weten. Teams gaan op zoek naar nieuwe oplossingen waarbij iedere deelnemer vanuit zijn of haar eigen achtergrond en expertise bijdraagt aan creatieve ideeën en oplossingen. ,,Deze hackathon heeft als doel om innovatie in het onderwijs en de visserij te stimuleren. Er zijn belangrijke stappen te zetten op weg naar toekomstbestendige visserij en voedselwinning op de Noordzee. Het innoveren van de visserijsector vraagt het nodige van bedrijven en overheden, maar ook van het (beroeps)onderwijs. In Nederland en België worden jongeren en volwassenen opgeleid voor een beroep op zee, maar hoe ziet hun toekomst eruit? Welke mogelijkheden zien jonge vissers zelf en hoe kunnen zij samen met andere partijen werken aan innovatie?’’

Tijdens deze driedaagse hackathon bundelen deelnemers uit de maritieme sector hun krachten: studenten van maritieme opleidingen (mbo, hbo en wo) en medewerkers uit het bedrijfsleven, de IT-sector, ngo’s en overheidsmedewerkers werken samen en wisselen kennis en ervaringen uit. Voorafgaand de hackathon zijn vijf challenges gepresenteerd door maritieme (visserij)bedrijven en natuurorganisaties, waarop de deelnemende teams donderdag al hun creativiteit en oplossingen mochten loslaten, en daar vandaag (vrijdag) mee verder gaan. Zaterdag om half 12 presenteren de teams hun ideeën aan een vijfkoppige jury op het hoofdpodium van het Holland Fisheries Event.

De challenges zijn opgedeeld in vijf categorieën, te weten: 

Vistechniek - Hoe is er verantwoord en toekomstbestendig te vissen op de Noordzee vanaf 2030?

Marktgericht vissen vanuit een (korte) keten - Hoe creëer je meerwaarde voor duurzaam gevangen Noordzeevis?

Voedselwinning op zee en ruimtegebruik - Hoe en welk voedsel te winnen op de Noordzee met windparken en ander ruimtegebruik?

Data aan boord - Hoe staat de visser aan het roer met slimme dataverzameling op zee? 

Techniek en ontwerp - Hoe ziet het schip, verwerking en transport in de toekomst eruit?

De hackaton is georganiseerd door het practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap (ROC Friese Poort Urk) en Wageningen University & Research, met hulp van FarmHack.