Afbeelding

Kornwerderzand: bedrijven betalen vrijwillig mee

Zakelijk

Hoe laat je bedrijven die straks profiteren van de bredere sluis bij Kornwerderzand meebetalen aan dit grote project? Over deze vraag heeft onder andere de gemeente Urk zich gebogen. De uitkomst is een vrijwillige regeling, die na het zetten van een handtekening verplicht wordt.

Het idee is dat maritieme bedrijven akkoord gaan met een deal waarbij straks een bijdrage geldt voor grote projecten (0,5% opslag bij klussen boven een ton) en een doorvaarttarief (500 euro voor een retour binnen 14 dagen) voor schepen die nu niet, maar straks wel door de sluis kunnen. Op die manier moet in de loop der jaren een bedrag van 26,5 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld worden door het bedrijfsleven rondom het IJsselmeer. De afspraak is dat vanaf Urk maximaal 5,3 miljoen euro opgehoest hoeft te worden. De provincie Friesland betaalt in eerste instantie de rekening en de gemeente Urk heeft een bijdrage van vijf ton toegezegd.

Wethouder Nathanaël Middelkoop zei tijdens de commissievergadering dat hij hoopt op solidariteit van bedrijven die straks profiteren van een bredere sluis en een diepere vaargeul. Geert Meun (SGP) onderschreef dat, maar is er nog niet gerust op dat ‘free riders’ straks handig meeliften op de inzet van collega-bedrijven.